Impressum

Informacje zgodnie z §5 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych 

 

Kodersdorfer Inklusions - und Service gGmbH
Straße der Freundschaft 1
02923 Kodersdorf 

Nr w Rejestrze Handlowym: 39204 
Sąd Rejestrowy: Drezno 

reprezentowana przez: 
Andreas Schneider

 

Kontakt

Tel. 03 58 25 / 62 39 55
E-Mail: info@kois-kodersdorf.de


Nr identyfikacji podatkowej VAT - UE 

Nr identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z §28 niemieckiej ustawy o podatku VAT: 
DE323666837 


Rozstrzyganie sporów online 

Komisja Europejska udostępniła platformę online do rozwiązywania sporów (OS) pod adresem: 

ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres mailowy jest podany powyżej w Impressum. 


Rozstrzyganie sporów konsumenckich / uniwersalne organy pojednawcze 

Nie jesteśmy zobowiązani i zasadniczo także nie jesteśmy przygotowani do uczestnictwa w jakiejkolwiek procedurze rozstrzygania sporów przed organem pojednawczym ds. konsumentów.